Oficjalne forum gry Speedway-World

Pełna wersja: Liga Szkółkowiczów - EDYCJA 10 *ZAKOŃCZONA*
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
REGULAMIN
Ligi Szkółkowiczów

Art. 1.  Informacje ogólne
1. Organizatorami turnieju są:
    - Arkadiusz
    - Mr. Zuma
2. Turniej przeznaczony jest dla zawodników przebywających w szkółkach juniorów w trakcie jego trwania.
3. Udział może wziąć każda drużyna bez względu na ligę w jakiej się znajduje.


Art. 2.  Przebieg turnieju
1. Spotkania w ramach Ligi Szkółkowiczów odbywają się w każdą środę na zasadzie spotkań w szkółkach.
2. Rozegranie meczu nie jest możliwe w innym terminie.
3. Punktacja turnieju:
    - Zwycięstwo - 2 punkty
    - Remis - 1 punkt
    - Porażka - 0 punktów
    - Bonus - 1 punkt
    - Ostrzeżenie - 0 punktów
4. Uczestnicy mogą wysyłać link do spotkania na wątek turnieju, jednak nie jest to obligatoryjne.
5. Mecz powinien być założony najpóźniej na 3 dni poprzedzające daną kolejkę, tj. niedziela. Jeśli do tego czasu mecz nie zostanie założony będą kary w formie ostrzeżeń, o których mówi art. 3 regulaminu.
6. Dopiero po dniu, określonym w punkcie 5, można zakładać inny - nie turniejowy, mecz pod warunkiem, że o działaniu tym został poinformowany organizator.


Art. 3.  Ostrzeżenia
1. Uczestnik turnieju, w trakcie jego trwania, za określone w regulaminie zachowania może dostać od organizatorów ostrzeżenie. Otrzymanie 3 ostrzeżeń, w czasie trwania całego turnieju - niezależnie od jego fazy, powoduje wykluczenie uczestnika z turnieju.
2. Wykluczenie uczestnika z danej edycji turnieju co do zasady nie powoduje zakazu startu w kolejnej edycji, chyba że to kolejne z rzędu zdyskwalifikowanie.

3. Jeśli dany uczestnik zostanie zdyskwalifikowany:
     - drugi raz z rzędu, dostanie on bana na kolejną edycję turnieju.
     - w edycji po pauzie spowodowanej banem, dostanie on bana na dwie kolejne edycje turnieju.
4. Ostrzeżenia można dostać gdy:
    a) mecz nie doszedł do skutku z winy zarówno gospodarza jak i gościa - wynik spotkania weryfikowany jako 0:0, obustronne ostrzeżenie.
    b) mecz nie doszedł do skutku z powodu zajętego terminu przez tylko jedną stronę, lecz druga nie poinformowała organizatorów o tym fakcie - wynik spotkania weryfikowany jako 0:0, obustronne ostrzeżenie.
    c) mecz nie doszedł do skutku z powodu zajętego terminu przez tylko jedną stronę a druga poinformowała o tym organizatorów - wynik spotkania                          weryfikowany jako 40:0 na korzyść drugiej strony, ostrzeżenie otrzymuje pierwsza strona.
    d) mecz nie został założony w terminie określonym w art. 2 pkt. 5 - obustronne ostrzeżenie, jeśli żaden z graczy nie podał przyczyny, jednostronne w                    przypadku gdy któraś ze stron poinformowała o tym na forum.
5. Organizator zastrzega, że w przypadku sytuacji określonej w artykule 3 punkt 3 podpunkt b, nie przyjmuje do wiadomości zażaleń opartych na uznaniu iż skoro oponent ma zajęty termin to wynik meczu automatycznie będzie weryfikowany jako 40:0. Każdy uczestnik zobowiązany jest o takim fakcie poinformować organizatorów.

6. Pierwsze dwie kolejki turnieju są wolne od ostrzeżeń. Niezależnie od przyczyny jeśli mecz nie dojdzie do skutku wynik zostanie zweryfikowany jako 0:0 bądź 40:0 lecz drużynie winnej zostanie wpisana porażka a nie ostrzeżenie.

Art. 4.  Zapisy
1. Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia zapisów przynajmniej miesiąc przed planowaną pierwszą kolejką turnieju.
2. Ostatni dzień zapisów przypada najpóźniej na tydzień przed pierwszą kolejką turnieju.
3. Pierwszeństwo udziału mają drużyny, które startowały w poprzedniej edycji turnieju.
4. Nowe drużyny, które zapisują się do turnieju będą przydzielane do lig bądź grup na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy".
5. Ligi bądź grupy zawsze liczą po 8 lub 6 drużyn.
6. Jeśli liczba zapisanych drużyn uniemożliwia uformowanie ligi bądź grupy, organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia startu takiej ilości zapisanych drużyn, dopóki uformowanie ligi bądź grupy będzie możliwe.
7. Drużyny, o których mowa w punkcie 6, dostaną zapewnienie i pierwszeństwo udziału w kolejnej edycji turnieju jeśli te na nią się zapiszą.


Art. 5.  Schemat rozgrywek
1. Ekstraliga
     a) Faza grupowa
          - liga zostaje podzielona na 3 grupy po 6 drużyn każda,
          - mecze w fazie grupowej rozgrywają się na zasadzie mecz + rewanż,
          - faza grupowa trwa 10 kolejek.
     b) Faza finałowa
          - dzieli się ona na fazę play-off i dywizje,
          - do fazy play-off awansują drużyny z pierwszych miejsc w grupach i najlepsze drugie miejsce,
          - mecze w fazie play-off składają się z półfinałów i finałów i odbywają się na zasadzie mecz + rewanż,
          - pary półfinałowe są tworzone na zasadzie losowania,
          - dywizje podzielone są na dwie grupy: Dywizje Górnej Tabeli i Dywizje Dolnej Tabeli,
          - w Dywizjach Górnej Tabeli znajdują się zespoły, które w fazie grupowej zajęły pozostałe drugie miejsca, a także zespoły z miejsc 3 i 4,
          - w Dywizjach Dolnej Tabeli znajdują się zespoły, które w fazie grupowej zajęły miejsca 5 i 6,
          - do I ligi spadnie drużyna, która w ostatniej kolejce dywizji przegra swój mecz,
          - faza finałowa trwa 4 kolejki.
2. I liga
     a) Faza grupowa
          - liga zostaje podzielona na 2 grupy, z czego jedna grupa ma 6 drużyn a druga 5,
          - mecze w fazie grupowej rozgrywają się na zasadzie mecz + rewanż,
          - faza grupowa trwa 10 kolejek.
     b) Faza finałowa
          - dzieli się ona na fazę play-off i Dywizje I ligi,
          - do fazy play-off awansują drużyny z pierwszych i drugich miejsc w grupach,
          - mecze w fazie play-off składają się z półfinałów i finałów i odbywają się na zasadzie mecz + rewanż,
          - pary półfinałowe są tworzone na zasadzie losowania,
          - awans do Ekstraligi wywalczy drużyna, która wygra finał w fazie play-off,
          - w Dywizjach I ligi znajdują się zespoły, które w fazie grupowej zajęły miejsca 3 - 6,
          - faza finałowa trwa 4 kolejki.
3. Zasady rozgrywania meczy w "Dywizjach"
     a) drużyny są rozstawione w pary według zajętych przez siebie miejsc w fazie grupowej.
     b) o przydziale miejsc w parach na 1 kolejkę dywizji decydują kolejno: duże punkty, różnica małych punktów, ilość wygranych meczy.
     c) w dywizjach rozgrywany jest tylko jeden mecz w danej parze. Nie ma rewanżu.
     d) zwycięzca meczu awansuje do wyższej dywizji, natomiast przegrany spada do niższej dywizji,
     e) w przypadku remisu o awansie bądź spadku decyduje kolejno: liczba punktów zdobytych w fazie zasadniczej, liczba małych punktów zdobyta w fazie zasadniczej, liczba wygranych meczy w fazie zasadniczej
     f) gospodarzem kolejnych kolejek dywizji są zespoły, które do danej dywizji awansowały, natomiast gościem są drużyny, które do danej dywizji spadły.
     g) wyjątek od zasady w punkcie f, stanowi dywizja IV, w której gospodarzem będzie drużyna, która w niej została, tj. przegrała swój ostatni mecz a niższa dywizja, do której można spaść nie istnieje.
     h) w przypadku dywizji I, gospodarzem spotkania jest drużyna, która do niej awansowała (zgodnie z punktem f), gościem będzie drużyna, która wygrała swój ostatni mecz a wyższa dywizja, do której można awansować nie istnieje.
     i) wyniki 4 kolejki dywizji będą decydować o ostatecznym miejscu w turnieju.

Art. 6.  Nagrody
1. Organizator ma do rozdysponowania 26 tygodni VIPów. 
2. Organizator, w czasie nie dłuższym jak jeden tydzień od rozegrania ostatniej kolejki w danej edycji turnieju, wyśle listę nagrodzonych odpowiednim osobom, które rozdadzą wyznaczone przez organizatora nagrody.
3. Podział nagród:
a) Ekstraliga
    - I miejsce - 2 miesiące (8 tygodni)
    - II miejsce - 1 miesiąc (4 tygodnie)
    - III miejsce - 3 tygodnie
    - zwycięzca Dywizji Górnej Tabeli - 2 tygodnie

    - zwycięzca Dywizji Dolnej Tabeli - 1 tydzień
b) I liga
    - I miejsce - 1 miesiąc (4 tygodnie)
    - II miejsce - 2 tygodnie

    - III miejsce - 1 tydzień
    - zwycięzca dywizji - 1 tydzień


Art. 7.  Postanowienia końcowe
1. Uczestnikom turnieju zakazane jest wysyłanie linków, zażaleń, wniosków o weryfikacje meczu jako 40:0 i otrzymanie ostrzeżenia dla oponenta, w wiadomościach prywatnych do organizatorów. Wszystkie te kwestie muszą pojawić się w wątku dotyczącym turnieju. W przeciwnym razie będą one ignorowane.
2. Kwestie sporne, nie określone w regulaminie, rozstrzyga organizator wedle własnego uznania.
3. Uczestnicy zobowiązani są zaakceptować i przestrzegać regulaminu rozgrywek.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i traci ważność wraz z zakończeniem danej edycji turnieju.
Liga Szkółkowiczów
Edycja X

---Klasyfikacja Końcowa---
[Obrazek: b33638d1e6dfd3aa.png]
Liga Szkółkowiczów
Edycja X

---Ekstraliga---
FINAŁY
[Obrazek: 03be06eac3d7bb0a.png]

DYWIZJE GÓRNYCH TABEL
[Obrazek: af765595835c6ca4.png]

DYWIZJE DOLNYCH TABEL
[Obrazek: 8ef5db91816c0377.png]


---I liga---
FINAŁY
[Obrazek: 294ecc902b6401ae.png]

DYWIZJE PIERWSZEJ LIGI
[Obrazek: 714fd8a8a49d6835.png]
Liga Szkółkowiczów
Edycja X - Lista Startowa

-Ekstraliga-
PÓŁFINAŁY
1. Gryf Szczecin -> LINK
2. Grom -> LINK
3. SC Uckfield -> LINK
4. eTeam -> LINK

DYWIZJE GÓRNYCH TABEL
1. Drużyna -> LINK
2. GKŻ Gdańsk -> LINK
3. banditos 1979gkm -> LINK
4. Bombardierzy Leszno -> LINK
5. GKM 1979 -> LINK
6. Kosmopolita GKM -> LINK
7. Czechówka Lublin -> LINK
8. GKM Grudziądz -> LINK

DYWIZJE DOLNYCH TABEL
1. KS ROW RYBNIK -> LINK
2. Ahtung SC -> LINK
3. PKŻ SPARTAKUS Lubań -> LINK
4. SDD Toruń -> LINK
5. ARJUMA Golub-Dobrzyn -> LINK
6. Club Red Rabbit -> LINK


-I liga-
PÓŁFINAŁY
1. SC Knivsta -> LINK
2. DKŻ Unia Dębica -> LINK
3. ŻKS Radlin -> LINK
4. GKM Stockholm -> LINK

DYWIZJE PIERWSZEJ LIGI
1. ASTECK Zielona Góra -> LINK
2. FC BROWAR WITNICA -> LINK
3. ŻKS Budowlani Rybnik -> LINK
4. WRZ Wola Rzędzińska -> LINK
5. Gryfy Skórka -> LINK
6. Werewolves SG -> LINK
7. Stal SEQUENTAL ONE Rzeszów -> LINK
Post Informacyjny

1.
10 Edycja Ligi Szkółkowiczów została zakończona!
Za nami kolejna edycja, bo już 10, Ligi Szkółkowiczów.

Po wielu zawirowaniach torowych jak i regulaminowych, ostatecznie podium wygląda następująco:
1. Grom
2. eTeam
3. Gryf Szczecin

Na uwagę i podsumowanie zasługują dwie kwestie:
1) Sytuacja z meczu o 3 miejsce w Ekstralidze
Organizator nie będzie dopuszczać do sytuacji, że drużyna przyjmuje zaproszenie na zawody w dniu, w którym miały się one odbyć. Powoduje to uzasadnione ryzyko, że przeciwnik takiej drużyny nie zdoła wystawić składu na mecz.
Przypominam, że według regulaminu mecz ma powstać do niedzieli poprzedzającej datę rozegrania spotkania. To, że ekipa, która zaproszenie wysłała czeka dłużej na przyjęcie zapki, wynika tylko i wyłącznie z dobrej woli takiej drużyny.
Organizatora nie interesuje czy przyjęcie zaproszenia w dniu spotkania i praktycznie całkowite pozbawienie rywala wystawienia składu, wynika ze świadomego czy nieświadomego działania. Jeśli drużyna poszkodowana takim działaniem zgłosi w odpowiednim czasie taką sytuację to organizator będzie bezwzględnie weryfikować wynik takiego spotkania jako 40:0 na korzyść drużyny poszkodowanej.
Niech ta sytuacja stanowi pewnego rodzaju precedens na przyszłość.

2) Bardzo dużo ostrzeżeń i dyskwalifikacji
Od dłuższego czasu przymierzaliśmy się do wprowadzenia kar za kilka dyskwalifikacji z rzędu. Bardzo duża liczba ostrzeżeń i dyskwalifikacji, które pojawiły się w tej edycji spowodowała, że ostatecznie postanowiliśmy to wprowadzić w życie, co widać w obecnie trwającej 11 edycji Ligi Szkółkowiczów. Żeby ukrucić liczne dyskwalifikacje, które też psują przebieg turnieju drużyny, które zostaną zdyskwalifikowane drugi raz z rzędu dostaną zakaz brania udziału w następnej edycji.
Szczegóły tej instytucji znajdują się w regulaminie.

No i tak oto długo wyczekiwane podsumowanie 10 edycji Ligi Szkółkowiczów w końcu się pojawiło.
Obecnie trwa 11 edycja a już wkrótce rozpoczniemy zapisy do 12.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach