Aktualizacja tabel po 12 kolejkach oraz 2 rundą półfinałów i harmonogramem Finałów.