Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Liga Szkółkowiczów - EDYCJA XI *TRWA*
#1
REGULAMIN
Ligi Szkółkowiczów

Art. 1.  Informacje ogólne
1. Organizatorami turnieju są:
    - Arkadiusz
    - Mr. Zuma
2. Turniej przeznaczony jest dla zawodników przebywających w szkółkach juniorów w trakcie jego trwania.
3. Udział może wziąć każda drużyna bez względu na ligę w jakiej się znajduje.


Art. 2.  Przebieg turnieju
1. Spotkania w ramach Ligi Szkółkowiczów odbywają się w każdą środę na zasadzie spotkań w szkółkach.
2. Rozegranie meczu nie jest możliwe w innym terminie.
3. Punktacja turnieju:
    - Zwycięstwo - 2 punkty
    - Remis - 1 punkt
    - Porażka - 0 punktów
    - Bonus - 1 punkt
    - Ostrzeżenie - 0 punktów
4. Uczestnicy mogą wysyłać link do spotkania na wątek turnieju, jednak nie jest to obligatoryjne.
5. Mecz powinien być założony najpóźniej na 3 dni poprzedzające daną kolejkę, tj. niedziela. Jeśli do tego czasu mecz nie zostanie założony będą kary w formie ostrzeżeń, o których mówi art. 3 regulaminu.
6. Dopiero po dniu, określonym w punkcie 5, można zakładać inny - nie turniejowy, mecz pod warunkiem, że o działaniu tym został poinformowany organizator.


Art. 3.  Ostrzeżenia
1. Uczestnik turnieju, w trakcie jego trwania, za określone w regulaminie zachowania może dostać od organizatorów ostrzeżenie. Otrzymanie 3 ostrzeżeń, w czasie trwania całego turnieju - niezależnie od jego fazy, powoduje wykluczenie uczestnika z turnieju.
2. Wykluczenie uczestnika z danej edycji turnieju co do zasady nie powoduje zakazu startu w kolejnej edycji, chyba że to kolejne z rzędu zdyskwalifikowanie.

3. Jeśli dany uczestnik zostanie zdyskwalifikowany:
     - drugi raz z rzędu, dostanie on bana na kolejną edycję turnieju.
     - w edycji po pauzie spowodowanej banem, dostanie on bana na dwie kolejne edycje turnieju.
4. Ostrzeżenia można dostać gdy:
    a) mecz nie doszedł do skutku z winy zarówno gospodarza jak i gościa - wynik spotkania weryfikowany jako 0:0, obustronne ostrzeżenie.
    b) mecz nie doszedł do skutku z powodu zajętego terminu przez tylko jedną stronę, lecz druga nie poinformowała organizatorów o tym fakcie - wynik spotkania weryfikowany jako 0:0, obustronne ostrzeżenie.
    c) mecz nie doszedł do skutku z powodu zajętego terminu przez tylko jedną stronę a druga poinformowała o tym organizatorów - wynik spotkania                          weryfikowany jako 40:0 na korzyść drugiej strony, ostrzeżenie otrzymuje pierwsza strona.
    d) mecz nie został założony w terminie określonym w art. 2 pkt. 5 - obustronne ostrzeżenie, jeśli żaden z graczy nie podał przyczyny, jednostronne w                    przypadku gdy któraś ze stron poinformowała o tym na forum.
5. Organizator zastrzega, że w przypadku sytuacji określonej w artykule 3 punkt 3 podpunkt b, nie przyjmuje do wiadomości zażaleń opartych na uznaniu iż skoro oponent ma zajęty termin to wynik meczu automatycznie będzie weryfikowany jako 40:0. Każdy uczestnik zobowiązany jest o takim fakcie poinformować organizatorów.

6. Pierwsze dwie kolejki turnieju są wolne od ostrzeżeń. Niezależnie od przyczyny jeśli mecz nie dojdzie do skutku wynik zostanie zweryfikowany jako 0:0 bądź 40:0 lecz drużynie winnej zostanie wpisana porażka a nie ostrzeżenie.

Art. 4.  Zapisy
1. Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia zapisów przynajmniej miesiąc przed planowaną pierwszą kolejką turnieju.
2. Ostatni dzień zapisów przypada najpóźniej na tydzień przed pierwszą kolejką turnieju.
3. Pierwszeństwo udziału mają drużyny, które startowały w poprzedniej edycji turnieju.
4. Nowe drużyny, które zapisują się do turnieju będą przydzielane do lig bądź grup na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy".
5. Ligi bądź grupy zawsze liczą po 8 lub 6 drużyn.
6. Jeśli liczba zapisanych drużyn uniemożliwia uformowanie ligi bądź grupy, organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia startu takiej ilości zapisanych drużyn, dopóki uformowanie ligi bądź grupy będzie możliwe.
7. Drużyny, o których mowa w punkcie 6, dostaną zapewnienie i pierwszeństwo udziału w kolejnej edycji turnieju jeśli te na nią się zapiszą.


Art. 5.  Schemat rozgrywek
1. Ekstraliga
     a) Faza grupowa
          - liga zostaje podzielona na 3 grupy po 6 drużyn każda,
          - mecze w fazie grupowej rozgrywają się na zasadzie mecz + rewanż,
          - faza grupowa trwa 10 kolejek.
     b) Faza finałowa
          - dzieli się ona na fazę play-off i dywizje,
          - do fazy play-off awansują drużyny z pierwszych miejsc w grupach i najlepsze drugie miejsce,
          - mecze w fazie play-off składają się z półfinałów i finałów i odbywają się na zasadzie mecz + rewanż,
          - pary półfinałowe są tworzone na zasadzie losowania,
          - dywizje podzielone są na dwie grupy: Dywizje Górnej Tabeli i Dywizje Dolnej Tabeli,
          - w Dywizjach Górnej Tabeli znajdują się zespoły, które w fazie grupowej zajęły pozostałe drugie miejsca, a także zespoły z miejsc 3 i 4,
          - w Dywizjach Dolnej Tabeli znajdują się zespoły, które w fazie grupowej zajęły miejsca 5 i 6,
          - do I ligi spadnie drużyna, która w ostatniej kolejce dywizji przegra swój mecz,
          - faza finałowa trwa 4 kolejki.
2. I liga
     a) Faza grupowa
          - liga zostaje podzielona na 2 grupy, z czego jedna grupa ma 6 drużyn a druga 5,
          - mecze w fazie grupowej rozgrywają się na zasadzie mecz + rewanż,
          - faza grupowa trwa 10 kolejek.
     b) Faza finałowa
          - dzieli się ona na fazę play-off i Dywizje I ligi,
          - do fazy play-off awansują drużyny z pierwszych i drugich miejsc w grupach,
          - mecze w fazie play-off składają się z półfinałów i finałów i odbywają się na zasadzie mecz + rewanż,
          - pary półfinałowe są tworzone na zasadzie losowania,
          - awans do Ekstraligi wywalczy drużyna, która wygra finał w fazie play-off,
          - w Dywizjach I ligi znajdują się zespoły, które w fazie grupowej zajęły miejsca 3 - 6,
          - faza finałowa trwa 4 kolejki.
3. Zasady rozgrywania meczy w "Dywizjach"
     a) drużyny są rozstawione w pary według zajętych przez siebie miejsc w fazie grupowej.
     b) o przydziale miejsc w parach na 1 kolejkę dywizji decydują kolejno: duże punkty, różnica małych punktów, ilość wygranych meczy.
     c) w dywizjach rozgrywany jest tylko jeden mecz w danej parze. Nie ma rewanżu.
     d) zwycięzca meczu awansuje do wyższej dywizji, natomiast przegrany spada do niższej dywizji,
     e) w przypadku remisu o awansie bądź spadku decyduje kolejno: liczba punktów zdobytych w fazie zasadniczej, liczba małych punktów zdobyta w fazie zasadniczej, liczba wygranych meczy w fazie zasadniczej
     f) gospodarzem kolejnych kolejek dywizji są zespoły, które do danej dywizji awansowały, natomiast gościem są drużyny, które do danej dywizji spadły.
     g) wyjątek od zasady w punkcie f, stanowi dywizja IV, w której gospodarzem będzie drużyna, która w niej została, tj. przegrała swój ostatni mecz a niższa dywizja, do której można spaść nie istnieje.
     h) w przypadku dywizji I, gospodarzem spotkania jest drużyna, która do niej awansowała (zgodnie z punktem f), gościem będzie drużyna, która wygrała swój ostatni mecz a wyższa dywizja, do której można awansować nie istnieje.
     i) wyniki 4 kolejki dywizji będą decydować o ostatecznym miejscu w turnieju.

Art. 6.  Nagrody
1. Organizator ma do rozdysponowania 26 tygodni VIPów. 
2. Organizator, w czasie nie dłuższym jak jeden tydzień od rozegrania ostatniej kolejki w danej edycji turnieju, wyśle listę nagrodzonych odpowiednim osobom, które rozdadzą wyznaczone przez organizatora nagrody.
3. Podział nagród:
a) Ekstraliga
    - I miejsce - 2 miesiące (8 tygodni)
    - II miejsce - 1 miesiąc (4 tygodnie)
    - III miejsce - 3 tygodnie
    - zwycięzca Dywizji Górnej Tabeli - 2 tygodnie

    - zwycięzca Dywizji Dolnej Tabeli - 1 tydzień
b) I liga
    - I miejsce - 1 miesiąc (4 tygodnie)
    - II miejsce - 2 tygodnie

    - III miejsce - 1 tydzień
    - zwycięzca dywizji - 1 tydzień


Art. 7.  Postanowienia końcowe
1. Uczestnikom turnieju zakazane jest wysyłanie linków, zażaleń, wniosków o weryfikacje meczu jako 40:0 i otrzymanie ostrzeżenia dla oponenta, w wiadomościach prywatnych do organizatorów. Wszystkie te kwestie muszą pojawić się w wątku dotyczącym turnieju. W przeciwnym razie będą one ignorowane.
2. Kwestie sporne, nie określone w regulaminie, rozstrzyga organizator wedle własnego uznania.
3. Uczestnicy zobowiązani są zaakceptować i przestrzegać regulaminu rozgrywek.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i traci ważność wraz z zakończeniem danej edycji turnieju.
Odpowiedz
#2
Liga Szkółkowiczów
Edycja XI

---Ekstraliga---
Grupa A
[Obrazek: 1415ecc9d96c65dc.png]
1. Bombardierzy Leszno -> LINK
2. DKŻ Unia Dębica -> LINK
3. Drużyna -> LINK
4. GKM 1979 -> LINK
5. KS ROW RYBNIK -> LINK
6. SC Uckfield -> LINK

[Obrazek: 17bfe99b4f0bd0cb.png]

Grupa B
[Obrazek: 4f6f6e0e420da60e.png]
1. GKM Stockholm -> LINK
2. banditos 1979gkm -> LINK
3. GKM Grudziądz -> LINK
4. Gryf Szczecin -> LINK
5. Grom -> LINK
6. ARJUMA Golub-Dobrzyn -> LINK

[Obrazek: 7fb3a2239f4431f3.png]

Grupa C
[Obrazek: 3791245f63a5ea99.png]
1. eTeam -> LINK
2. Ahtung SC -> LINK
3. GKŻ Gdańsk -> LINK
4. Czechówka Lublin -> LINK
5. Kosmopolita GKM -> LINK
6. Club Red Rabbit -> LINK

[Obrazek: 0e142271bbc0821c.png]


---I liga---
Grupa A
[Obrazek: 2aafb7ec19e2e1ab.png]
1. PIECHRybnik -> LINK
2. ASTECK Zielona Góra -> LINK
3. FC BROWAR WITNICA -> LINK
4. WRZ Wola Rzędzińska -> LINK
5. Błyskawica Radlin -> LINK
6. STAL-BROWAR BIAŁCZ -> LINK

[Obrazek: 6ed5e77dd17cb1bd.png]

Grupa B
[Obrazek: c9137c4da5bd68d8.png]
1. Stal SEQUENTAL ONE Rzeszów -> LINK
2. Werewolves SG -> LINK
3. Gryfy Skórka -> LINK
4. SC Knivsta -> LINK
5. SDD Toruń -> LINK
6. ŻKS Budowlani Rybnik -> LINK

[Obrazek: 97e74e0e7d6c26f4.png]
Odpowiedz
#3
Liga Szkółkowiczów
Edycja XI - Lista Startowa

-Ekstraliga-
Grupa A
1. Bombardierzy Leszno -> LINK
2. DKŻ Unia Dębica -> LINK
3. Drużyna -> LINK
4. GKM 1979 -> LINK
5. KS ROW RYBNIK -> LINK
6. SC Uckfield -> LINK

Grupa B
1. GKM Stockholm -> LINK
2. banditos 1979gkm -> LINK
3. GKM Grudziądz -> LINK
4. Gryf Szczecin -> LINK
5. Grom -> LINK
6. ARJUMA Golub-Dobrzyn -> LINK

Grupa C
1. eTeam -> LINK
2. Ahtung SC -> LINK
3. GKŻ Gdańsk -> LINK
4. Czechówka Lublin -> LINK
5. Kosmopolita GKM -> LINK
6. Club Red Rabbit -> LINK

-I liga-
Grupa A
1. PIECHRybnik -> LINK
2. ASTECK Zielona Góra -> LINK
3. FC BROWAR WITNICA -> LINK
4. WRZ Wola Rzędzińska -> LINK
5. Błyskawica Radlin -> LINK
6. STAL-BROWAR BIAŁCZ -> LINK

Grupa B
1. Stal SEQUENTAL ONE Rzeszów -> LINK
2. Werewolves SG -> LINK
3. Gryfy Skórka -> LINK
4. SC Knivsta -> LINK
5. SDD Toruń -> LINK
6. ŻKS Budowlani Rybnik -> LINK


-Lista Rezerwowa-
1. Victory Leszno -> LINK
2. PKŻ SPARTAKUS Lubań -> LINK

Liczba zapisanych drużyn: 30 (+2)
Odpowiedz
#4
Post Informacyjny

1.
Odpowiedzialnym za X Edycję Ligi Szkółkowiczów jest Mr. Zuma. Wszelkie pytania, informacje, prośby itp. prosimy kierować bezpośrednio do niego!

2.
Aktualnie zagrożeni banem na kolejną edycję turnieju:
[Obrazek: ea0b900caf8fc899.png]

3.
Na listę startową niestety nie załapali się drużyny Victory Leszno oraz PKŻ SPARTAKUS Lubań. Oba te zespoły zostają zapisane na listę rezerwową i wskoczą w miejsce ekipy, która zostanie zdyskwalifikowana. Stanie się to niezależnie od ligi czy etapu w jakim turniej się będzie w takiej sytuacji znajdować.

4.
Na prośbę graczy linki do drużyn zostały udostępnione również pod tabelami

5.
Jakiś czas temu padła od graczy propozycja by wprowadzić swojego rodzaju system rankingu i koszyków. Miałoby to na celu zrobienie bardziej wyrównanych grup.
Przy obecnym systemie losowania faktycznie może się zdarzyć, że w jednej grupie będą sami najlepsi a w drugiej ci bardziej słabsi. Przez co potem w półfinałach startują drużyny, które będą mogły rozgromić swoich rywali przez co wyniki play-offów będą mogły być w pewien sposób wypaczone. Analogiczna sytuacja miałaby potem miejsce w dywizjach, które z reguły są przeznaczone dla tych słabszych, żeby też miały o co powalczyć. Pojawienie się w tej fazie zawodów silnej drużyny, która po prostu nie zmieściła się w półfinałach również może pozbawić pozostałe drużyny jakichkolwiek szans.
Wprowadzenie systemu koszyków spowodowałoby, że takich sytuacji unikniemy.

Po wstępnych analizach mamypomysł jak by taki system wprowadzić i jak on mógłby funkcjonować.
Dlatego też kierujemy do Was pytanie czy bylibyście za wprowadzeniem systemu rankingu LS i w związku z nim wprowadzenia losowania grup poprzez koszyki? Czy wolicie zostać przy obecnym systemie losowania?
Odpowiedz
#5
Rozpoczynamy XI Edycję Ligi Szkółkowiczów!

Terminarz gotowy, można zakładać mecze!
Przypominamy, że pierwsze dwie kolejki są wolne od ostrzeżeń. Mecze będą ewentualnie weryfikowane jako 0:0 bądź 40:0 ale dla osób winnych będzie to wpisane jako porażka a nie ostrzeżenie.
Odpowiedz
#6
1 Liga gr.A
1.1 PIECHRybnik vs. ASTECK Zielona Góra
http://www.speedway-world.pl/i,szkolka_live-7991
3.1 PIECHRybnik vs. Stal-Browar Bialcz
http://www.speedway-world.pl/i,szkolka_live-8011
4.1 PIECHRybnik vs. WRZ Wola Rzędzińska
http://www.speedway-world.pl/i,szkolka_live-8129
5.2 FC BROWAR WITNICA vs. PIECHRybnik
http://www.speedway-world.pl/i,szkolka_live-8091
6.2 PIECHRybnik vs. FC BROWAR WITNICA
http://www.speedway-world.pl/i,szkolka_live-8162
Odpowiedz
#7
Omyłkowo przyjąłem zaproszenie na 24.02,tak więc mam zajęty termin i walkower dla rywala.
Odpowiedz
#8
Ekstraliga grupa C
3.3. http://www.speedway-world.pl/i,szkolka_live-8105
4.3. http://www.speedway-world.pl/i,szkolka_live-8106
5.1. http://www.speedway-world.pl/i,szkolka_live-8118
Odpowiedz
#9
I liga, grupa "B"

5.2
Gryfy Skórka - Stal SEQUENTIAL ONE Rzeszów
http://www.speedway-world.pl/i,szkolka_live-8148
Odpowiedz
#10
GKM 1979 ma zajety termin 24.02
Odpowiedz
#11
I liga, grupa "B"

6.2
Stal SEQUENTIAL ONE Rzeszów - Gryfy Skórka
http://www.speedway-world.pl/i,szkolka_live-8222

7.1
SC Knivsta - Stal SEQUENTIAL ONE Rzeszów
http://www.speedway-world.pl/i,szkolka_live-8243
Odpowiedz
#12
Aktualizacja po 4 kolejce
Odpowiedz
#13
Pierwsza liga grupa A http://www.speedway-world.pl/i,szkolka_live-8319
[Obrazek: 12614.jpg]
Odpowiedz
#14
1 liga 8.1 Stal-Browar Bialcz vs. PIECHRybnik
http://www.speedway-world.pl/i,szkolka_live-8294
Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Liga Szkółkowiczów - EDYCJA X *PRZED PODSUMOWANIEM* Mr. Zuma 7 4,737 2021-02-21, 17:25:50
Ostatni post: szuwarek
  Medaliści Ligi Szkółkowiczów Arkadiusz 1 2,177 2020-07-23, 22:33:22
Ostatni post: Mr. Zuma

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości