#31
Po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez gracza darunio44 ban zostaje zniesiony a gracz dostaje upomnienie jednakże transfery nie zostają przywrócone.