#2
Oddane 58 000.
Teraz po wyborze leczenia prywtnego lub szpitalnego nie mzona juz wybrac żadnej innej opcji