#1
REGULAMIN
Indywidualnych Mistrzostw Rezerw

Art. 1. Informacje ogólne
1. Organizatorami turnieju są:
    - Arkadiusz
    - Mr. Zuma
2. Turniej przeznaczony jest tylko dla juniorów.
3. Udział mogą wziąć tylko zawodnicy z drużyny biorących udział w aktualnie trwającej edycji Ligi Rezerw.
4. Przez użyte w regulaminie pojęcia organizator rozumie:
a) Zawodnik główny - zawodnicy, którzy dostali się do najlepszej 16-stki uczestników poprzez udział w eliminacjach.
b) Zawodnik rezerwowy - zawodnicy, którzy nie dostali się do najlepszej 16-stki uczestników, jednak pełnią funkcję rezerwowych w sytuacji gdy zawodnik główny nie może wystartować w danej rundzie IMR.
c) Organizator turnieju - są to organizatorzy IMR, tj. MrZuma oraz Arkadiusz
d) Organizator zawodów - są to organizatorzy poszczególnych zawodów indywidualnych rozgrywanych w ramach IMR.

Art. 2. Przebieg turnieju
1. Zawody w ramach Indywidualnych Mistrzostw Rezerw są rozgrywane na zasadzie zawodów indywidualnych w każdy wtorek.
2. Turniej zaczyna się od eliminacji, w których wyłaniana jest najlepsza 16 zawodników oraz 4 rezerwowych, którzy pojadą w turnieju głównym.
3. Turniej główny składa się z 8 imprez.
4. Do tabeli generalnej wliczają się małe punkty zdobyte indywidualnie przez danego zawodnika.

Art. 3. Zawodnicy
1. Zgodnie z art. 1 pkt. 2 oraz 3 regulaminu, turniej przeznaczony jest tylko dla zawodników w wieku 16-21 lat, tj. juniorów.
2. Każdy zgłoszony zawodnik musi przynależeć do drużyny, biorącej udział w aktualnie trwającej edycji Ligi Rezerw.
3. Menedżer drużyny, zgłaszający zawodnika, zobowiązany jest do pilnowania wolnych terminów dla zgłoszonego żużlowca.
4. W przypadku gdy termin nie zostanie dochowany, nie będą wyciągane dalsze konsekwencje po za oczywistą stratą punktów w turnieju.
5. Jeśli w trakcie trwania turnieju nastąpi starzenie zawodników, w związku z czym jeden z zawodników głównych osiągnie wiek 22 lat, tj. stanie się seniorem, to może on dokończyć turniej.

Art. 4. Organizator zawodów
1. Menedżer drużyny zgłaszającej zawodników sam decyduje czy chce być organizatorem zawodów w ramach jednej z rund IMR.
2. Organizator turnieju sam decyduje o terminie, w którym drużyna podana w punkcie 1 tego artykuły, zorganizuje daną rundę IMR.
3. Organizator zawodów zobowiązany jest do założenia imprezy i zaproszenia na nią podanych przez organizatora IMR zawodników.
4. Zawody powinny być założone najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem ich rozegrania.
5. W przypadku gdy któryś z zawodników głównych ma zajęty termin, należy zaprosić dowolnie wybranego rezerwowego.
6. Organizator zawodów zobowiązany jest poinformować w odpowiednim wątku na forum o fakcie podanym w punkcie 3 tego artykułu i podać nazwisko rezerwowego, którego zaprosił w miejsce zawodnika głównego.

Art. 5. Zapisy
1. Organizator turnieju zobowiązuje się do ogłoszenia zapisów przynajmniej miesiąc przed rozpoczęciem eliminacji do turnieju.
2. Ostatni dzień zapisów przypada na tydzień przed pierwszą rundą turnieju.
3. Zawodnicy, którzy brali udział w poprzedniej edycji IMR, niezależnie od zajętego przez nich miejsca, nie mają zapewnionego startu w kolejnej edycji. Muszą oni ponownie przejść przez eliminacje.
4. Nie ma górnego limitu liczby zgłoszonych zawodników na turniej.
5. Każda drużyna może zgłosić do 4 zawodników.

Art. 6. Schemat rozgrywek
1. Turniej zaczyna się od eliminacji.
2. Ilość zawodów rozgrywanych w ramach eliminacji do turnieju głównego jest uzależniona od ilości zgłoszonych zawodników.
3. Turniej główny składa się z 8 turniejów

Art. 7. Nagrody
1. Organizator posiada pulę nagród o wysokości 40 tygodni VIPów do rozdysponowania we wszystkich gałęziach szeroko rozumianego turnieju Ligi Rezerw.
2. Podział nagród za Indywidualne Mistrzostwa Rezerw w edycji I:
- 1 miejsce - 3 tygodnie
- 2 miejsce - 2 tygodnie
- 3 miejsce - 2 tygodnie

Art. 8. Postanowienia końcowe
1. Kwestie sporne, nie określone w regulaminie, rozstrzyga organizator turnieju wedle własnego uznania.
2. Uczestnicy zobowiązani są zaakceptować i przestrzegać regulaminu rozgrywek.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i traci ważność wraz z zakończeniem danej edycji turnieju.