#2
A kiedy ich wysłałeś na ten obóz bo w finansach nie ma śladu że była opłata za obóz .