#13
8 transferów z dnia 2021-03-27 zostało cofniętych. Zawodnicy:
94092
93094
94042
93215
88491
57878
90113
85813


Zostali oni ponownie wystawieni na listę z datą zakończenia, za 3 dni.

Dzięki zmianie systemu transferow, nie musicie ich ponownie wystawiać (brak dodatkowej/ponownej oplaty).
Dodatkowo oferty złożone wcześniej są aktualne.