#17
Bombardierzy Leszno

Lew Fatin - https://www.speedway-world.pl/i,zobacz-92664
Kamil Rozkrut - https://www.speedway-world.pl/i,zobacz-92704